Om rengöring

ALLT OM VINKELSTYCKEN

Hur ska jag rengöra och sköta mina vinkelstycken?

Dina vinkelstycken ska rengöras mellan varje patient. Vinkelstycket måste bli höggradigt rent och detta åstadkommer du med en autoklav eller en diskdesinfektor eller med iCare+ rengörings, desinficerings och smörjningsmaskin. Har du använt vinkelstycket så att det kommer i kontakt med blod måste du uppnå en högre renhetsgrad - sterilt detta uppnås endast med autoklav

 

Om du använder autoklav

Torka av instrumentet utvändigt, tänk på att använda medel utan alkohol, då alkohol i första skedet binder proteiner, (desinficering med sprit ska ske efter rengöring men behövs inte om autoklav används). Instrumenten ska vara synligt rena när det går in i autoklaven. Smörj alltid före autoklavering.

Förpacka instrumentet innan det läggs in i autoklaven. De flesta hand- och vinkelstycken kan autoklaveras på max 135°C

 

Om du använder diskdesinfektor

Torka av instrumentet utvändigt, tänk på att använda medel utan alkohol. Instrumenten ska vara vara synligt rena när de går in i diskdesinfektorn. Smörj alltid efter diskning om ni använder diskdesinfektor. Använd diskmedel som är vanligt förekommande inom tandvården. Alltför aggresivt diskmedel kan skada vinkelstycken.

 

Om du använder iCare+

Skölj instrumentet kort i kallt vatten, alternativt torka av det med en duk med rengöringsmedel som inte är alkoholbaserad t.ex. Alpro Plasti-sept Wipes. Instrumenten ska vara synligt rena när de går in i maskinen.

Montera instrumenten i maskinen som rengör med medlet n.Clean desinficerar med n.Cid och smörjer med n.Oil. Ingen separat smörjning krävs efteråt.

Mer om iCare+

 

Smörjning

Tänk på att oljan inte bara ska smörja kullagren utan även transportera ut eventuella föroreningar och på så vis rengöra kullagren. Använder du oljespray är det viktigt att du sprayar tills oljan kommer ut genom huvudet. Du kan även smörja med olika typer av maskiner – t.ex. NSK Care 3, Assistina eller Quattro Care.

 

Övrigt

O-ringarna på instrumenten (turbin) skiljer vatten och luft åt. Gamla O-ringar kan bidra till att sprayvatten läcker över till drivluften och förstör turbinens livslängd. Därför bör du kontrollera dessa med jämna mellanrum och byta ut O-ringarna om någon är defekt, uttorkad eller saknas.

OBS! rengör aldrig vinkelstycken i ultraljudsbad.

 

När ska jag skicka in mina instrument på service?

Ökad vibration, värmeutveckling, förändring i ljud, läckage eller minskat vridmoment är tecken på att du bör skicka in dina vinkelstycken på service.

Beställ servicepåse NSK instrument

 

Copyright © All Rights Reserved