Om rengöring

ALLT OM VINKELSTYCKEN

Hur ska jag rengöra och sköta mina vinkelstycken?

Dina vinkelstycken ska rengöras och smörjas mellan varje patient. Vinkelstycket måste bli höggradigt rent och detta åstadkommer du med en autoklav eller en diskdesinfektor eller med iCare+ rengörings, desinficerings och smörjningsmaskin. Metoden måste innebära att vinkelstycket blir rent även invändigt. Har du använt vinkelstycket så att det kommer i kontakt med blod eller penetrerar slemhinnan måste du uppnå en högre renhetsgrad - sterilt, detta uppnås endast med autoklav. Normalt brukar endobehandlingar och kirurgiska behandlingar kräva att vinkelstycket uppnår en steril renhetsgrad men det kan även finnas andra situationer och behandlingar där den högre renhetsgraden krävs.


Om du använder autoklav

Börja med att rengöra vinkelstycket i diskdesinfektor eller i iCare+. Till diskdesinfektorn ska man helst ha adaptrar så att instrumenten även rengörs invändigt men det är inget lagkrav. Instrumenten ska vara synligt rena när det går in i autoklaven. Smörj alltid före autoklavering.

Förpacka instrumentet innan det läggs in i autoklaven. De flesta hand- och vinkelstycken kan autoklaveras på max 135°C


Om du använder diskdesinfektor

Torka av instrumentet utvändigt, tänk på att använda medel utan alkohol. Instrumenten ska vara vara synligt rena när de går in i diskdesinfektorn. Smörj alltid efter diskning om ni använder diskdesinfektor. Använd diskmedel som är vanligt förekommande inom tandvården. Vissa fabrikat av diskdesinfektorer kan endast användas med med särskilda diskmedel - konsultera manualen till diskdesinfektorn. Alltför aggresivt diskmedel kan skada vinkelstycken.


Om du använder iCare+

Skölj instrumentet kort i kallt vatten, alternativt torka av det med en duk med rengöringsmedel som inte är alkoholbaserad t.ex. Alpro Plasti-sept Wipes. Instrumenten ska vara synligt rena när de går in i maskinen.

Montera instrumenten i maskinen som rengör med medlet n.Clean desinficerar med n.Cid och smörjer med n.Oil. Ingen separat smörjning krävs efteråt det hanterar maskinen under processen. Torka av instrumenten när ni plockar ur dem ur maskinen - se maskinens bruksanvisning för fullständig instruktion

Mer om iCare+


Smörjning

Tänk på att oljan inte bara ska smörja kullagren utan även transportera ut eventuella föroreningar och på så vis rengöra kullagren. Använder du oljespray är det viktigt att du sprayar tills oljan kommer ut genom huvudet. Du kan även smörja med olika typer av maskiner – t.ex. NSK Care 3, Assistina eller Quattro Care. Viktigt att du använder olja särskilt anpassad för vinkelstycken.
OBS! rengör aldrig vinkelstycken i ultraljudsbad.När behöver mina vinkelstycken service


Vinkelstycken kräver normalt sätt inte ett årligt underhåll men det är viktigt att vara observant på om vinkelstycket har missljud, onormal värmeutveckling, läckage eller ökad vibration. Kontrollera att chucken fungerar som den ska så att inte borren kan lossna- dra i borren efter att du monterat den. FG borrar behöver snurra för att låsa fast ordentligt så gasa först utanför paitentens mun, känn att borren sitter och påbörja därefter behandlingen. Det finns chucktestare som kan köpas men var noga att använda en testare för det specifika fabrikatet. Läckage kan åtgärdas genom att själv byta o-ringar (packningar) kontrollera att packningar finns på plats, att de inte är skadade eller uttorkade. Vid andra tecken på att vinkelstycket inte fungerar som det ska så ska vinkelstycket skickas in till en auktoriserad serviceverkstad. Var dina vinkelstycken ska servas är något som bör beaktas redan vid inköp då det går att köpa vinkelstycken av företag utan koppling till tillverkare och utan adekvat utbildning. Vi rekommenderar att ni ser till att det finns en auktoriserad verkstad i Sverige knyten till det företag ni köper från. Att skicka instrument för lagning utomlands blir ofta både kostsamt och tar lång tid. Företag som är auktoriserade att utföra service på vinkelstycket servar det normalt inte om det är köpt från ett företag som inte är auktoriserade av tillverkaren att sälja det.

Service NSK
Copyright © All Rights Reserved