Om vinkelstycken

ALLT OM VINKELSTYCKEN

Vad är skillnaden mellan ett turbinvinkelstycke och ett vanligt vinkelstycke?

Ett turbinvinkelstycke (även av vissa kallat highspeed) kopplas på unitens luftslang. Oftast sitter där en koppling som är till för att tandläkaren eller tandsköterskan lätt ska kunna byta turbinvinkelstycke. Kopplingen har ingen drivande funktion utan det är luften som driver turbinen som sitter i huvudet på turbinvinkelstycket. Ett vanligt vinkelstycke är eldrivet och kopplas till unitens motor.


Passar alla turbinvinkelstycken på min koppling?

När du köper ett turbinvinkelstycke måste du ange vilken koppling du har för att turbinvinkelstycket ska passa. De vanligaste kopplingarna i Sverige är NSK PTL koppling, Kavo Multiflex och W&H rotoquickkoppling. Du är inte tvungen att köpa samma märke som du har på kopplingen, de flesta fabrikat har turbinvinkelstycken som passar på olika kopplingar.


Passar alla vinkelstycken på min motor?

Ja, motorerna har en E-fattning som standard. Alla vinkelstycken ser likadana ut i bakändan.


Passar alla motorer på min dentala unit?

Det kan vara ganska knepigt att byta märke/typ av motor då det kan kräva byte av såväl slang som kretskort. Vill man byta bör man prata med sin servicetekniker. Det finns vissa genvägar där olika typer av motorer passar direkt på motorslangen.

Motor som passar


Vissa har LED-ljus i kopplingen - Vad innebär det?

Vissa fabrikat har LED-kopplingar. Det innebär att det sitter en LED-diod med tillhörande elektronik i kopplingen. Ljuset från Led dioden leds genom vinkelstycket via en glasstav fram till belysningspunkten. Det sitter därmed ingen lampa i själva vinkelstycket.

Systemet med ljuset i kopplingen är framtaget för att lampa och elektronik inte ska behöva gå med i rengöringsprocessen för vinkelstycket som ofta innefattar både vatten och värme.

Tidigare var kopplingarna utrustade med en halogenlampa. Led-dioden gör att man får ett klarare, starkare mer dagsljusliknande sken.

Dioden utvecklar mycket mindre värme än halogenlampan och håller väldigt mycket längre. Att byta till LED-koppling är ett smidigt sätt att få bättre ljus på alla dina vinkelstycken på en gång. Det finns fabrikat som har ett annat system där dioden sitter längst fram i vinkelstycket. Då räcker det inte med att byta kopplingen för att få ledljus på alla vinkelstycke utan då får man byta ut vinkelstycke för vinkelstycke.

Led-kopplingar


Kan man inte bara byta lampan i en gammal koppling mot en diod?

Det kan man, men oftast ger dessa dioder sämre ljus. Dessutom får man inte med elektroniken som reglerar spänningen fram till dioden. Att byta bara till diod är ett mindre stabilt alternativ.


Vad är det för skillnad på olika typer av vinkelstycken? -röd, grön, blå ring, uppväxlat, nedväxlat etc.

De olika färgkoderna indikerar vilken utväxling ett vinkelstycke har.

Blå ring betyder att vinkelstycket är direktväxlat - anges ofta som 1:1. Detta betyder att om motorn har ett varvtal på 40.000 varv per minut (v/m) så är vinkelstyckets maxhastighet också 40.000 v/m.

Röd färgkod indikerar att vinkelstycket är uppväxlat. Ofta är de uppväxlade vinkelstyckena uppväxlade 5 gånger, anges 1:5. Detta innebär att vinkelstyckets maxhasighet är 5 x 40000 v/m = 200.000 v/m.

Ett vinkelstycke med grön färgmarkering är nedväxlat t.ex. 4 gånger, anges 4:1. Dessa vinkelstycken har då en maxhastighet på motorns varvtal delat med 4. Alltså 40.000 v/m /4 = 10.000 v/m.

De vanligaste vinkelstycken som används är blåmarkerade vinkelstycken 1:1 som används för finare preparering, grönmarkerade vinkelstycken anpassade för putskopp (4:1 eller 16:1)  och rödmarkerade vinkelstycken 1:5 som används för grövre preparering. Alternativt använder man ett turbinvinkelstycke istället för det röda uppväxlade vinkelstycket.

Vinkelstycken


Hur ska jag tänka när jag väljer storlek på turbinvinkelstycket?

Turbinvinkelstycken finns ofta med stort-, mellan- och minihuvud. Ett stort huvud ger mer kraft men blockerar mer av insynen och åtkomsten i munhålan. Att välja  stort huvud eller mellanstort huvud är en smaksak. Många tycker att turbinvinkelstycke av mellanstorlek har fullgod styrka. Minivinkelstycken ska man se som ett komplement att använda när det är svårt att komma åt - inte ett verktyg man använder som standard. Miniturbinvinkelstycke kräver också ofta att man använder miniborr istället för den borr man normalt använder.

Turbinvinkelstycken


Varför använder vissa rödmarkerade vinkelstycken för exkavering istället för turbinvinkelstycken?

Ett uppväxlat vinkelstycke har bättre vridmoment än en turbin. Dessutom är det uppväxlade lättare att reglera varvtalsmässigt. Många upplever dock att det är mer känsla i att använda turbinvinkelstycket. Detta är i mångt och mycket en smaksak.

Länk till artikel i ämnet


Hur många vinkelstycken behöver man?

Det är såklart individuellt, men som bas per tandläkare och utrustning - 3 blåmarkerade vinkelstycken, 3 turbinvinkelstycken (alternativt rödmarkerade vinkelstycken) och 2 putsvinkelstycken. Sen tillkommer såklart specialvinkelstycken för t.ex. endodonti. Har man mycket barn som patienter kan man fundera på om man behöver något miniturbinvinkelstycke. 


Vilka borrar ska man använda?

Till turbinvinkelstycken och röda uppväxlade vinkelstycken använder man FG borrar. FG står för friction grip och betyder att ju mer borren belastas (mer friktion) desto hårdare blir greppet runt borren. Dessa borrar är helt runda i skaftet. Till turbinvinkelstycken med minihuvud ska man oftas använda en FG borr med kortare skaft -miniborrar.

Till andra typer av vinkelstycken använder man borrar med vinkelstycksfattning. Dessa borrar har en liten infästningsdel i änden på skaftet som man passar in i vinkelstycket.

miniborr


Vad är vridmoment och vridmomentsbegränsning?

Vridmoment är i stort sett hur starkt vinkelstycket är - hur mycket det orkar dra. Vridmoment anges oftast i Ncm och kan även ibland benämnas med det engelska uttrycket torque. Ibland anges även hur starkt vinkelstycket är i watt.

Vridmomentsbegränsning (torque control) finns på vissa specialvinkelstycken t.ex. för endodonti. Man ställer in hur hårt motstånd det får vara- hur trögt det får gå för filen att rotera. När det motståndet uppnåtts stannar vinkelstycket automatiskt och i vissa fall backar det även upp. Vridmomentsbegränsningen finns i det här fallet till för att man inte ska köra fast filen när man rensar rotkanaler maskinellt. Det finns ofta även att ställa på implantatmaskiner där det är viktigt hur hårt skruvarna dras åt.

Vinkelstycke maskinell rensning


Måste man ha en speciell implantatmaskin om man ska sätta implantat?

Nej du måste inte men det är mycket bättre. Man kan naturligtvis använda motorn på tandläkarutrustningen men då kan du inte använda dig av automatisk kylning (om du inte har en specialpump monterad på utrustningen). Någon måste assistera och spruta koksaltslösning. Du kan inte heller kalibrera dina vinkelstycken eller ställa in vridmomentsbegränsning. Du måste ha ett komplementerade verktyg för att dra åt skruvarna.

Kirurgi/implantatmaskinNär behöver mina vinkelstycken service

Vinkelstycken kräver normalt sätt inte ett årligt underhåll men det är viktigt att vara observant på om vinkelstycket har missljud, onormal värmeutveckling, läckage eller ökad vibration. Kontrollera att chucken fungerar som den ska så att inte borren kan lossna- dra i borren efter att du monterat den. FG borrar behöver snurra för att låsa fast ordentligt så gasa först utanför paitentens mun, känn att borren sitter och påbörja därefter behandlingen. Det finns chucktestare som kan köpas men var noga att använda en testare för det specifika fabrikatet. Läckage kan åtgärdas genom att själv byta o-ringar (packningar) kontrollera att packningar finns på plats, att de inte är skadade eller uttorkade. Vid andra tecken på att vinkelstycket inte fungerar som det ska så ska vinkelstycket skickas in till en auktoriserad serviceverkstad. Var dina vinkelstycken ska servas är något som bör beaktas redan vid inköp då det går att köpa vinkelstycken av företag utan koppling till tillverkare och utan adekvat utbildning. Vi rekommenderar att ni ser till att det finns en auktoriserad verkstad i Sverige knyten till det företag ni köper från. Att skicka instrument för lagning utomlands blir ofta både kostsamt och tar lång tid. Företag som är auktoriserade att utföra service på vinkelstycket servar det normalt inte om det är köpt från ett företag som inte är auktoriserade av tillverkaren att sälja det.

Service NSK

Copyright © All Rights Reserved